Podnik
    História     Stanovištia     Technika     Kvalita     Kontakt/adresa
V areáli podniku sa vykonáva údržba a čistenie vozidiel:
  • vlastná dielňa pre servisné, kontrolné a opravárenské práce
  • servisná činnosť v krátkom časovom limite
  • technické a bezpečnostné kontroly pred odchodom
  • zákonom predpísané bezpečnostné kontroly – certifikát
  • zákonom predpísané emisie výfukových plynov – certifikát
click for bigger image click for bigger image click for bigger image click for bigger image click for bigger image    
stanovište pre
kontrolu bŕzd
emisná
kontrola
pneuservis laserové
meranie náprav
kontrola
hadíc
vákuový
test
oprava naprav