PODJETJE
    ZGODOVINA     SEDEŽI     TEHNIKA     KVALITETA    KONTAKTI/IMPRESSUM

Podjetje je ustanovljeno dne 15. 04. 1963 kot privatno podjetje s strani gostinca in kvalificiranega proizvajalca slada Georga Buchnerja.

Štiri leta so opravljani prevozi s tovornjakom za gradbišča v lokalnem prometu.

Leta 1967 je kupljena prva cisterna in začeli so se mednarodni prevozi.

Leta 1977 je Ministrstvo za promet dalo soglasje za registracijo prevozov, ki je razen prevozov omogočalo tudi prevozniško dejavnost.

Leta 1984 se je v delo podjetja vključil sin Armin kot kvalificirani prometni komercialist. Dne 01. 07. 1992 je privatno podjetje preoblikovano v družbo z omejeno odgovornostjo. Lastnika sta gospod Georg Buchner in gospod Armin Buchner.

Dne 01. 07. 1993 se je naredila preselitev na prvo lastno zemljišče v Fürth, Hafenstrasse 41.

Leta 2000 sta ustanovljeni poslovalnici v Sloveniji in Srbiji.

Leta 2004 je ustanovljena poslovalnica na Slovaškem.